Công ty TNHH Điền Giang

Công ty TNHH Điền Giang

Công ty TNHH Điền Giang

Công ty TNHH Điền Giang

Công ty TNHH Điền Giang
Công ty TNHH Điền Giang
Công ty TNHH Điền Giang

Giới thiệu

MEN VI SINH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

26-02-2018 16:35:27 - 7155
Men vi sinh xử lý nước thải là một tập hợp các quần thể vi khuẩn, nấm, động vật nguyên sinh… có kích thước siêu nhỏ có cấu trúc tế bào đơn giản
Xem thêm

CÔNG TY TNHH ĐIỀN GIANG

21-02-2018 16:16:30 - 10407
Công ty TNHH Điền Giang được thành lập năm 2008 với mục tiêu Nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm sinh học “ Made in Việt Nam” phục vụ khách hàng trong lĩnh vực xử lý môi trường, chất thải.
Xem thêm
ĐỐI TÁC CỦA TÔI
ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ