Công ty TNHH Điền Giang

Công ty TNHH Điền Giang

Công ty TNHH Điền Giang

Công ty TNHH Điền Giang

Công ty TNHH Điền Giang
Công ty TNHH Điền Giang
Công ty TNHH Điền Giang

Công nghệ

QCVN 150: 2017/BNNPTNT - QCVN VỀ NƯỚC THẢI CƠ SỞ GIẾT MỔ ĐỘNG VẬT TẬP TRUNG ( PHỤ LỤC 2 )

04-04-2018 14:59:29 - 1799
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA YÊU CẦU VỆ SINH THÚ Y ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIẾT MỔ ĐỘNG VẬT TẬP TRUNG
Xem thêm

XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN BẰNG CÔNG NGHỆ MỚI AAO-MBBR

26-02-2018 16:25:46 - 2325
Xử lý nước thải thủy sản là điều bắt buộc đối với các nhà máy chế biến thủy sản. Chế biến thủy sản là khâu cuối cùng, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm thủy sản trước khi đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ. Những sản phẩm thủy sản chế biến không những...
Xem thêm
ĐỐI TÁC CỦA TÔI
ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ